20 prosinac 2018

Strojarske tehnike

Strojarski računalni tehničar planira materijale, odabire alate i strojeve, režime rada, kapacitete strojeva, utvrđuje načine obradbe, redoslijed postupaka, normative materijala i vremena izradbe i metode kontrole. Provjerava kvalitetu i funkcije gotovog proizvoda, stroja ili elementa stroja. Osposobljen je i za upravljanje numerički upravljanim alatnim strojevima i za izradbu upravljačkih programa za te strojeve različitim postupcima. Radi u svim fazama stvaranja proizvoda pomoću moderne CAD/CAM tehnologije, izrađuje tehnološke i operativne postupke pripreme proizvodnje, izrađuje programe za CNC strojeve (računalom kontrolirani strojevi), itd.

Strojarski tehničar upotrebljava i održava strojeve i alate, te sudjeluje u njihovoj gradnji i projektiranju. Zajedno s inženjerima unapređuje i razvija rad strojeva i proizvodnih pogona. U suradnji s inženjerima strojarski tehničar se može baviti konstruiranjem i projektiranjem pojedinačnih strojnih dijelova, alata, te pripremom za proizvodnju. Samostalno najčešće izrađuje i koristi tehničku i tehnološku dokumentaciju, upravlja i podešava numerički kontrolirane strojeve za obradu i druge strojeve, te izvodi tehnička, tehnološka i druga mjerenja jednostavnijim i složenijim uređajima.

TEHNIČKI OPIS

MODEL ZADATKA