20 prosinac 2018

Prodajne vještine

Prodavačev posao podrazumijeva prodaju robe na veliko ili malo te savjetovanje kupaca o kupovini. Prodavač može raditi u velikim trgovačkim sustavima, na specijaliziranim odjelima ili u malim trgovačkim društvima. Prodavač prodaje robu te savjetuje kupce o kupovini iste. Pruža informacije o proizvodu koji prodaje te upoznaje kupce s prednostima i nedostacima proizvoda. Po preuzimanju primljene robe, robu mora pregledati, prepakirati, pripremiti za prodaju i naznačiti odgovarajuće cijene. Prodavač mora obračunati prodanu robu, brinuti o blagajni, voditi evidenciju naručene, primljene i prodane robe. Ako roba nije zadovoljavajuće kvalitete, mora se baviti i reklamacijama i pritom brinuti o potrebnim dokumentima. Prilikom inventura prodavači pripremaju robu za popisivanje, popisuju zalihe i izračunavaju njihovu vrijednost. Posao prodavača nije u svim trgovinama jednak. Posao se razlikuje s obzirom na veličinu, organizaciju i vrstu trgovine.

TEHNIČKI OPIS

MODEL ZADATKA