20 prosinac 2018

Keramičarstvo i oblaganje

Keramičar postavlja pločice na ravne i tvrde podloge (zidove i podove). Ravna podlogu, priprema i reže pločice za kutove, priprema i miješa smjesu za lijepljenje te je nanosi na podlogu i pločice. Lijepi pločice za podlogu pazeći da površina bude ravna i da razmaci među pločicama budu ravnomjerno raspoređeni. Popunjava (fugira) prostor između pločica posebnom smjesom za fugiranje. Keramičar postavlja keramičke, betonske i kamene pločice u novogradnjama kao i pri renoviranju već postojećih objekata. Oblaže zidove, podove i druge površine, najčešće u unutrašnjosti stambenih i drugih objekata (kuhinjama, kupaonicama i hodnicima), no ponekad i na vanjskim površinama.

TEHNIČKI OPIS

MODEL ZADATKA