20 prosinac 2018

Grafička tehnologija i dizajn

Grafički tehničar u širem smislu riječi organizira pojedine faze tehnološkog procesa u izradi različitih tiskovnih i grafičkih formi. Ovisno o djelatnosti kojom se unutar grafičke struke bave, razlikujemo nekoliko grafičkih tehničara – grafički tehničar izrade, grafički tehničar tiska, grafički tehničar dorade, grafički tehničar – tehnički urednik i grafički tehničar – grafički urednik. Grafički tehničar organizira pojedine faze tehnološkog procesa u izradi tiskovne forme, u tisku i grafičkoj doradi. On vodi i nadgleda pojedine faze tehnološkog procesa, prati izvršavanje radnih naloga, poštivanje rokova te kvalitetu i količinu proizvedenog. Povremeno obavlja i korekturu proizvoda.

Grafički dizajner bavi se likovnim uređivanjem knjiga i drugih pisanih materijala, kao što su časopisi, plakati, kalendari, logotipi i drugo. U svom poslu služi se posebnim grafičkim računalnim programima.

TEHNIČKI OPIS

MODEL ZADATKA