20 prosinac 2018

Eko laboratorij

Ekološki tehničar organizira i izvodi ispitivanja kemijskih, mikrobioloških i bioloških svojstava ulaznih i izlaznih tvari nekog tehnološkog procesa, te sudjeluje u ostalim poslovima usmjerenima ka brizi o prirodi i okolišu. U svom radu ekološki tehničar uzima uzorke, motri i prati stanje prirode i okoliša, te analizira sirovine i ostale tvari koje ulaze u tehnološki proces. U svom poslu surađuje sa svim stručnjacima educiranima iz područja kemijske tehnologije i drugih grana kemijske industrije, ali i sa stručnjacima u drugim područjima ljudske djelatnosti kao što su: zaštita prirode i okoliša, prehrambena, farmaceutska i kozmetička industrija, energetika, građevinarstvo i slično.


Kemijski tehničar pomaže pri organizaciji i nadzoru kemijsko-tehnoloških proizvodnih procesa, kontrolira rad strojeva, prikuplja uzorke i provodi kemijska mjerenja. Radi u kemijskom laboratoriju gdje obavlja analizu kemijskih tvari i proizvoda. U radu koristi laboratorijski pribor i posuđe, vage, mikroskope i drugu laboratorijsku opremu. Radi s kemikalijama, ponekad s opasnim reagensima, te se mora strogo pridržavati postupaka i pravila o zaštiti u radu, pri čemu često koristi zaštitnu opremu.

TEHNIČKI OPIS

MODEL ZADATKA