20 prosinac 2018

Arhitektonske tehnologije

Arhitektonski tehničar analizira i snima postojeće stanje, izrađuje nacrte i dijelove tehničke dokumentacije stambenih i jednostavnih javnih zgrada, izrađuje nacrte i dijelove tehničke dokumentacije za povijesne građevine pod zaštitom odgovarajućih institucija, vodi izvedbu građevinskih radova i prateće dokumentacije na gradilištu, odgovorno pristupa rješavanju tehničkih zadataka struke u skladu s pravilima struke i energetski učinkovite gradnje, očuvanja graditeljskog naslijeđa, očuvanja zdravlja, zaštite prirode i održivog razvoja. Arhitektonski tehničar može raditi u tvrtkama koje su registrirane za izradu projektne dokumentacije, na otvorenim i zatvorenim gradilištima zgrada, zavodima za zaštitu spomenika, konzervatorskim zavodima te uredima za izdavanje dozvola.

 

TEHNIČKI OPIS

 

MODEL ZADATKA