20 prosinac 2018

Agro

AGROTEHNIČAR je novo zanimanje za koje je izrađen Standard zanimanja i Standard kvalifikacije te je za potrebe  izrade ovog dokumenta korišten Standard zanimanja kvalifikacije Agrotehničar, a zanimanju agrotehničar prilagođena su zanimanja: poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje, agroturistički tehničar, poljoprivredni tehničar opći i poljoprivredni tehničar vrtlar.

TEHNIČKI OPIS

MODEL ZADATKA